icn
icn
icn
img

1. הגדרות

1.1. במדיניות פרטיות זו, "חברה" מתארת את חברת ריצ'י דיי בע"מ - SBITSOFT.

1.2. "משתמשים" מתארים את האנשים המשתמשים באתר של החברה ומספקים לה מידע אישי.

2. איסוף מידע אישי

2.1. החברה תאסוף את המידע האישי הקשור למשתמשים על מנת לייצר קשר עמם ולשפר את השירותים המוצעים להם.

2.2. החברה תאסוף מידע סטטיסטי על מנת לנתח ולשפר את האתר והשירותים המוצעים למשתמשים.

3. שימוש בטכנולוגיות של צד שלישי

3.1 החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיות של צד שלישי כמו קבצי קוקיס וכלי ניתוח כדי לאסוף מידע סטטיסטי ולפענח את התנהגות המשתמשים באתר.

3.2. החברה תאפשר למשתמשים להגביל או למנוע את השימוש בקבצי קוקיס או כלי ניתוח אחרים על ידי הגדרות הדפדפן.

4. אבטחת המידע

4.1. החברה תפעל לאבטחת המידע ולהגנתו בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המתאימים, כך שהמידע האישי יישאר מוגן ובטוח מפני גישה, שימוש, העברה או חשיפה לא מורשמת. לכן, החברה תקדם ליישם ולעקוב אחרי כל הנחיות ודרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הרלוונטיות, כולל אפשרויות וכלים לזיהוי ומניעת התקפות ולזיהוי וטיפול באירועים אפשריים של אבדן מידע או חשיפתו לא מורשמת. החברה תבצע בכל זמן נתון מבחני חולשות ובדיקות ועדכונים למערכות האבטחה כדי לוודא כי המידע נשאר מוגן ובטוח מפני הפרות בטחון.

4.2. החברה תקח את כל הצעדים המתאימים כדי להגן על המידע האישי של המשתמשים, כולל מניעת כניסת חוקרים זדוניים למערכת החברה ולשרתי המידע שלה, ובניתוח תנועות המידע על מנת לזהות פעולות לא מורשות או חשודות.

4.3. החברה תשתמש במידע האישי של המשתמשים רק למטרות הפעילות המסחרית שלה, כפי שמפורט בתנאי השימוש של החברה, ולא תשתמש בו למטרות שונות או להעברתו לצדדים שלישיים באופן לא מורשה. החברה תשמור על המידע האישי כפי שמפורט בסעיף 4.1.

4.4. החברה תעדכן את מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע מדי פעם ולפי הדרישות החוקיות והמקצועיות הרלוונטיות. החברה תפרס

5. העברת מידע לצדדים שלישיים

5.1. החברה תפעל לאשר את העברת המידע האישי לצדדים שלישיים באופן התואם למדיניות פרטיות זו ולהפעיל עם צדדים אלו חוזים של עיבוד נתונים עם סטנדרטי הגנה מתאימים.

5.2 החברה תשמור על זכות המשתמשים למחוק את המידע האישי שלהם ממערכת החברה או לבקש שהוא לא יועבר לצדדים שלישיים.

6. זכויות נוספות

6.1. החברה תאפשר למשתמשים לפנות אליהם ולבקש לקבל את המידע האישי שלהם, לתקן אותו או למחוק אותו, כמו גם להתנגד לעיבוד המידע האישי שלהם בכתובת דוא"ל [email protected]

6.2 החברה תשמור על כל הקשרים עם המשתמשים בצורה המתאימה לפי המדיניות פרטיות ולא תשתמש בהם למטרות שונות מהפעילות המסחרית שלה.

תנאי השימוש

7. אפשרות לעדכון הסכם הפרטיות

7.1 החברה תאפשר למשתמשים לעדכן או לתקן את המידע האישי שלהם שנאסף על ידי החברה. המשתמשים יכולים לבצע זאת על ידי התקשרות לצוות התמיכה של החברה או על ידי עריכת הפרופיל שלהם באתר. בנוסף, החברה תעדכן את מדיניות הפרטיות מדי פעם ולפי הדרישות החוקיות והמקצועיות הרלוונטיות. העדכונים יפורסמו באתר החברה ויכנסו לתוקף בתאריך הפרסום שלהם. המשתמשים מוזמנים לבדוק את מדיניות הפרטיות מדי פעם כדי להיות מעודכנים בכל השינויים הרלוונטיים למדיניות.

8. נגישות

8.1. החברה מתחייבת לספק את האתר שלה בצורה שאפשרית יותר לכלל המשתמשים, כולל לאנשים עם מגבלות פיזיות או טכנולוגיות מיוחדות.

8.2. החברה תשתמש בכלים וטכנולוגיות המאפשרות למשתמשים עם מגבלות פיזיות או טכנולוגיות מיוחדות לגשת לאתר ולהשתמש בשירותים שלה.

8.3. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להבטיח כי התוכן של האתר יהיה נגיש למשתמשים עם מגבלות פיזיות או טכנולוגיות מיוחדות.

8.4. החברה תתאים את האתר לדרישות נגישות ככל שזה אפשרי ותעדכן את מדיניות הנגישות שלה מדי פעם בהתאם לדרישות החוקיות והמקצועיות הרלוונטיות.

8.5. החברה תפעל לספק למשתמשים עם מגבלות פיזיות או טכנולוגיות מיוחדות את התמיכה הנדרשת כדי להשתמש בשירותים שלה.

8.6. החברה מבטיחה לטפל בכל פנייה לגבי נגישות באתר ולפעול כמיטב יכולתה כדי לפתור את הבעיה.

8.7. החברה תפרסם תקנון נגישות באתר שלה, המפרט את האפשרויות לגישה לאתר לאנשים עם מגבלות פיזיות או חשיבה. התקנון יכיל הנחיות והמלצות לעיצוב ופיתוח האתר בצורה שתאפשר לכל המשתמשים לגשת לו בצורה חלקה ונוחה. כמו כן, החברה תשקול בחירת מתאם נגישות או מתאם נגישות וביצוע התאמות לאתר כדי להבטיח שהוא נגיש לכל המשתמשים.

img

רוצים לדבר איתנו? לחצו כאן

img 972508154463 img 04-8119521