icn
icn
icn
img
img
img img img img img img
img

Technoel

עיסוק

מערכת CRM להשכרה וניהול ציוד משרדי

מכשירים

PHP MySQL JavaScript API integration

תקופת שיתוף פעולה

3 חודשים
icn

icn משימה

פיתוח מערכת CRM עם יכולת להגיש ולעבד קריאות שירות. במערכת קיימת גם פונקציה של הזמנת חומרים מתכלים דרך המערכת עצמה.

ההצלחה שלנו באה לידי ביטוי בחוות הדעת של לקוחותינו והמשך שיתוף פעולה ארוך טווח איתם.

אנחנו לא רוצים להשוויץ, אבל עבדנו קשה על מנת להגיע להישגים אלו.
כעת נמליץ לך לקרוא מעט אודות הביקורות עלינו ממקורות ניטרליים ברחבי האינטרנ.
לחץ על הסמלים והכר אותנו יותר! זו אחת הדרכים העיקריות לבניית אמון ראשוני בינינו!

עבודות אחרות

img
img
img
img

אחרי סיור קטן באתר שלנו, מוכנים לשיתוף פעולה? כתבו לנו!

נשמח לחזור אליך בשעות הקרובות

img