icn
icn
icn
img
img
img img img img img img
img

מערכת CRM בו''מ

עיסוק

CRM למוסדי חינוך

מכשירים

PHP HTML CSS JavaScript ImageMagick TCPDF

תקופת שיתוף פעולה

3 חודשים
icn

icn משימה

פיתחנו CRM המספקת את היכולת לאסוף נתונים על בטיחותם ומוכנותם של מוסדות חינוך למקרי חירום. לפיכך, ביצענו דיגיטציה של יצירת "תיק הנתונים וסביבה, אבטחה ומצבי חירום במוסדות החינוך". היוזמת לפיתוח השאלון הדיגיטלי הינה חברה פיננסית. משתמשים במערכת: מנהל ומוסד חינוכי. מנהל המערכת פותח ומאשר משתמשים, יש לו גישה לשאלוני משתמשים ותקשורת ישירה איתם. בית הספר ממלא את השאלון בחומרים הדרושים, ללא קשר לכמות הנתונים שהושלמו, הוא יכול לשמור נתונים, לחזור מאוחר יותר ולחדש את העבודה. התוצאה של מילוי השאלון היא מסמך PDF המכיל את כל הנתונים הדרושים העומדים בכל דרישות משרד החינוך להגשה לרשויות הרלוונטיות. את המסמך המוגמר ניתן לשלוח בדוא"ל או להוריד אותו לוקלית.

ההצלחה שלנו באה לידי ביטוי בחוות הדעת של לקוחותינו והמשך שיתוף פעולה ארוך טווח איתם.

אנחנו לא רוצים להשוויץ, אבל עבדנו קשה על מנת להגיע להישגים אלו.
כעת נמליץ לך לקרוא מעט אודות הביקורות עלינו ממקורות ניטרליים ברחבי האינטרנ.
לחץ על הסמלים והכר אותנו יותר! זו אחת הדרכים העיקריות לבניית אמון ראשוני בינינו!

עבודות אחרות

img
img
img
img

אחרי סיור קטן באתר שלנו, מוכנים לשיתוף פעולה? כתבו לנו!

נשמח לחזור אליך בשעות הקרובות

img